Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 80 80 80 77
26/01 kl 14 73 76 77 76
26/01 kl 15 64 68 68 64
26/01 kl 16 61 64 62 56
26/01 kl 17 46 51 47 45
26/01 kl 18 53 58 53 48
26/01 kl 19 63 67 62 59
26/01 kl 20 72 78 75 65
26/01 kl 21 80 86 81 81
26/01 kl 22 96 102 100 93
26/01 kl 23 120 125 122 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 153 103 120 105
Laveste vannstand 46 60 43 57 21
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm