Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 90 - - 88
26/01 kl 13 77 80 81 81
26/01 kl 14 76 77 77 77
26/01 kl 15 64 68 69 69
26/01 kl 16 56 62 62 63
26/01 kl 17 45 47 47 47
26/01 kl 18 48 53 54 54
26/01 kl 19 59 62 62 63
26/01 kl 20 65 75 75 75
26/01 kl 21 81 81 81 83
26/01 kl 22 93 100 101 101
26/01 kl 23 120 122 123 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 144 100 103 103
Max fra modell: 26.01 18 123 144 101 105 106
Max fra modell: 26.01 12 121 145 102 108 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm