Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 -5 -5 -5 -8
26/01 kl 14 -6 -3 -2 -3
26/01 kl 15 -8 -4 -4 -8
26/01 kl 16 2 5 3 -3
26/01 kl 17 -2 3 -1 -3
26/01 kl 18 2 7 2 -3
26/01 kl 19 2 6 1 -2
26/01 kl 20 7 13 10 0
26/01 kl 21 11 17 12 12
26/01 kl 22 14 20 18 11
26/01 kl 23 26 31 28 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 58 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -2 -8 5 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm