Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 93 32 125 127
27/01 kl 01 84 36 120 114
27/01 kl 02 78 37 115 110
27/01 kl 03 74 41 115 110
27/01 kl 04 64 45 109 102
27/01 kl 05 53 45 98 90
27/01 kl 06 54 46 100 91
27/01 kl 07 64 46 110 -
27/01 kl 08 70 48 118 -
27/01 kl 09 72 50 122 -
27/01 kl 10 82 49 131 -
27/01 kl 11 95 49 144 -
27/01 kl 12 98 42 140 -
27/01 kl 13 89 39 128 -
27/01 kl 14 82 34 116 -
27/01 kl 15 76 30 106 -
27/01 kl 16 66 26 92 -
27/01 kl 17 52 20 72 -
27/01 kl 18 47 17 64 -
27/01 kl 19 54 11 65 -
27/01 kl 20 64 8 72 -
27/01 kl 21 66 5 71 -
27/01 kl 22 72 2 74 -
27/01 kl 23 87 3 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 144 100 103 103
Laveste vannstand 47 64 47 56 36
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm