Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 122 127 125 127
27/01 kl 01 115 122 120 114
27/01 kl 02 113 121 115 110
27/01 kl 03 110 118 115 110
27/01 kl 04 103 112 109 102
27/01 kl 05 91 99 98 90
27/01 kl 06 93 103 100 91
27/01 kl 07 102 109 110 -
27/01 kl 08 112 121 118 -
27/01 kl 09 113 123 122 -
27/01 kl 10 128 138 131 -
27/01 kl 11 142 153 144 -
27/01 kl 12 139 149 140 -
27/01 kl 13 125 135 128 -
27/01 kl 14 110 120 116 -
27/01 kl 15 101 112 106 -
27/01 kl 16 86 97 92 -
27/01 kl 17 71 80 72 -
27/01 kl 18 60 70 64 -
27/01 kl 19 63 72 65 -
27/01 kl 20 67 78 72 -
27/01 kl 21 69 78 71 -
27/01 kl 22 74 82 74 -
27/01 kl 23 85 94 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 153 103 120 105
Laveste vannstand 46 60 43 57 21
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm