Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 127 125 125 124
27/01 kl 01 114 120 121 121
27/01 kl 02 110 115 117 118
27/01 kl 03 110 115 117 117
27/01 kl 04 102 109 109 110
27/01 kl 05 90 98 98 99
27/01 kl 06 91 100 100 100
27/01 kl 07 102 110 111 110
27/01 kl 08 111 118 119 119
27/01 kl 09 111 122 122 122
27/01 kl 10 121 131 131 130
27/01 kl 11 135 144 144 145
27/01 kl 12 132 140 141 141
27/01 kl 13 117 128 128 128
27/01 kl 14 112 116 117 118
27/01 kl 15 103 106 106 108
27/01 kl 16 89 92 92 95
27/01 kl 17 72 72 74 75
27/01 kl 18 57 64 65 67
27/01 kl 19 63 65 66 67
27/01 kl 20 75 72 73 74
27/01 kl 21 74 71 73 73
27/01 kl 22 79 74 74 78
27/01 kl 23 88 90 90 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 144 100 103 103
Max fra modell: 26.01 18 123 144 101 105 106
Max fra modell: 26.01 12 121 145 102 108 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm