Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 95 -1 94 -
28/01 kl 01 88 -1 87 -
28/01 kl 02 79 -7 72 -
28/01 kl 03 75 -5 70 -
28/01 kl 04 69 -5 64 -
28/01 kl 05 57 -2 55 -
28/01 kl 06 50 -3 47 -
28/01 kl 07 56 -2 54 -
28/01 kl 08 68 -2 66 -
28/01 kl 09 72 -3 69 -
28/01 kl 10 75 -3 72 -
28/01 kl 11 87 0 87 -
28/01 kl 12 97 3 100 -
28/01 kl 13 94 3 97 -
28/01 kl 14 84 2 86 -
28/01 kl 15 78 2 80 -
28/01 kl 16 72 4 76 -
28/01 kl 17 59 3 62 -
28/01 kl 18 48 7 55 -
28/01 kl 19 49 4 53 -
28/01 kl 20 59 9 68 -
28/01 kl 21 66 10 76 -
28/01 kl 22 68 10 78 -
28/01 kl 23 78 9 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 144 100 103 103
Laveste vannstand 47 64 47 56 36
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm