Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 93 102 94 -
28/01 kl 01 83 91 87 -
28/01 kl 02 71 79 72 -
28/01 kl 03 67 75 70 -
28/01 kl 04 62 71 64 -
28/01 kl 05 51 61 55 -
28/01 kl 06 43 50 47 -
28/01 kl 07 50 58 54 -
28/01 kl 08 62 70 66 -
28/01 kl 09 66 72 69 -
28/01 kl 10 70 77 72 -
28/01 kl 11 83 90 87 -
28/01 kl 12 95 103 100 -
28/01 kl 13 93 100 97 -
28/01 kl 14 82 91 86 -
28/01 kl 15 76 84 80 -
28/01 kl 16 71 79 76 -
28/01 kl 17 61 71 62 -
28/01 kl 18 52 61 55 -
28/01 kl 19 52 63 53 -
28/01 kl 20 63 74 68 -
28/01 kl 21 70 83 76 -
28/01 kl 22 73 86 78 -
28/01 kl 23 83 94 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 153 103 120 105
Laveste vannstand 46 60 43 57 21
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm