Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 96 94 94 96
28/01 kl 01 89 87 88 88
28/01 kl 02 75 72 73 75
28/01 kl 03 71 70 69 72
28/01 kl 04 63 64 64 66
28/01 kl 05 51 55 56 57
28/01 kl 06 46 47 45 46
28/01 kl 07 52 54 52 52
28/01 kl 08 66 66 64 64
28/01 kl 09 72 69 67 70
28/01 kl 10 77 72 73 75
28/01 kl 11 86 87 89 90
28/01 kl 12 98 100 101 102
28/01 kl 13 95 97 98 98
28/01 kl 14 81 86 86 89
28/01 kl 15 76 80 81 82
28/01 kl 16 69 76 76 76
28/01 kl 17 54 62 65 65
28/01 kl 18 46 55 55 55
28/01 kl 19 45 53 58 55
28/01 kl 20 61 68 69 68
28/01 kl 21 75 76 77 77
28/01 kl 22 79 78 79 79
28/01 kl 23 90 87 87 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 144 100 103 103
Max fra modell: 26.01 18 123 144 101 105 106
Max fra modell: 26.01 12 121 145 102 108 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm