Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 91 7 98 -
29/01 kl 01 92 9 101 -
29/01 kl 02 82 9 91 -
29/01 kl 03 75 8 83 -
29/01 kl 04 71 8 79 -
29/01 kl 05 62 7 69 -
29/01 kl 06 52 6 58 -
29/01 kl 07 51 5 56 -
29/01 kl 08 62 3 65 -
29/01 kl 09 71 4 75 -
29/01 kl 10 73 5 78 -
29/01 kl 11 80 8 88 -
29/01 kl 12 92 10 102 -
29/01 kl 13 96 7 103 -
29/01 kl 14 88 9 97 -
29/01 kl 15 80 9 89 -
29/01 kl 16 75 13 88 -
29/01 kl 17 66 13 79 -
29/01 kl 18 53 12 65 -
29/01 kl 19 47 11 58 -
29/01 kl 20 53 12 65 -
29/01 kl 21 63 15 78 -
29/01 kl 22 68 13 81 -
29/01 kl 23 72 14 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 144 100 103 103
Laveste vannstand 47 64 47 56 36
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm