Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 96 108 98 -
29/01 kl 01 100 111 101 -
29/01 kl 02 89 101 91 -
29/01 kl 03 83 95 83 -
29/01 kl 04 79 91 79 -
29/01 kl 05 70 82 69 -
29/01 kl 06 61 76 58 -
29/01 kl 07 59 72 56 -
29/01 kl 08 69 83 65 -
29/01 kl 09 80 92 75 -
29/01 kl 10 80 95 78 -
29/01 kl 11 90 103 88 -
29/01 kl 12 101 116 102 -
29/01 kl 13 105 120 103 -
29/01 kl 14 98 116 97 -
29/01 kl 15 90 106 89 -
29/01 kl 16 86 104 88 -
29/01 kl 17 77 92 79 -
29/01 kl 18 64 78 65 -
29/01 kl 19 57 72 58 -
29/01 kl 20 64 76 65 -
29/01 kl 21 75 88 78 -
29/01 kl 22 76 88 81 -
29/01 kl 23 81 93 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 153 103 120 105
Laveste vannstand 46 60 43 57 21
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm