Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 103 98 99 103
29/01 kl 01 97 101 101 104
29/01 kl 02 92 91 91 94
29/01 kl 03 83 83 84 84
29/01 kl 04 77 79 79 81
29/01 kl 05 69 69 69 72
29/01 kl 06 61 58 56 62
29/01 kl 07 59 56 57 58
29/01 kl 08 70 65 67 69
29/01 kl 09 81 75 77 76
29/01 kl 10 79 78 80 81
29/01 kl 11 91 88 89 91
29/01 kl 12 107 102 102 104
29/01 kl 13 111 103 105 108
29/01 kl 14 100 97 97 101
29/01 kl 15 90 89 91 92
29/01 kl 16 83 88 90 90
29/01 kl 17 74 79 81 80
29/01 kl 18 64 65 68 68
29/01 kl 19 61 58 62 61
29/01 kl 20 67 65 71 67
29/01 kl 21 78 78 83 78
29/01 kl 22 78 81 85 84
29/01 kl 23 83 86 89 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 144 100 103 103
Max fra modell: 26.01 18 123 144 101 105 106
Max fra modell: 26.01 12 121 145 102 108 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm