Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 83 12 95 -
30/01 kl 01 91 12 103 -
30/01 kl 02 86 11 97 -
30/01 kl 03 76 10 86 -
30/01 kl 04 71 8 79 -
30/01 kl 05 66 4 70 -
30/01 kl 06 55 4 59 -
30/01 kl 07 50 1 51 -
30/01 kl 08 56 0 56 -
30/01 kl 09 67 0 67 -
30/01 kl 10 73 -3 70 -
30/01 kl 11 76 -4 72 -
30/01 kl 12 84 -6 78 -
30/01 kl 13 94 -9 85 -
30/01 kl 14 92 -10 82 -
30/01 kl 15 82 -11 71 -
30/01 kl 16 76 -12 64 -
30/01 kl 17 70 -11 59 -
30/01 kl 18 59 -12 47 -
30/01 kl 19 49 -13 36 -
30/01 kl 20 50 -14 36 -
30/01 kl 21 59 -14 45 -
30/01 kl 22 66 -12 54 -
30/01 kl 23 69 -12 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 144 100 103 103
Laveste vannstand 47 64 47 56 36
Avvik gult nivå -31 -9 -53 -50 -50
Avvik orange nivå -41 -19 -63 -60 -60
Avvik rødt nivå -51 -29 -73 -70 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm