Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 88 98 95 -
30/01 kl 01 96 105 103 -
30/01 kl 02 87 98 97 -
30/01 kl 03 75 89 86 -
30/01 kl 04 67 81 79 -
30/01 kl 05 59 77 70 -
30/01 kl 06 46 63 59 -
30/01 kl 07 37 57 51 -
30/01 kl 08 42 61 56 -
30/01 kl 09 50 69 67 -
30/01 kl 10 53 76 70 -
30/01 kl 11 55 75 72 -
30/01 kl 12 61 83 78 -
30/01 kl 13 70 90 85 -
30/01 kl 14 67 88 82 -
30/01 kl 15 56 76 71 -
30/01 kl 16 48 68 64 -
30/01 kl 17 43 64 59 -
30/01 kl 18 32 56 47 -
30/01 kl 19 21 48 36 -
30/01 kl 20 22 53 36 -
30/01 kl 21 32 66 45 -
30/01 kl 22 42 77 54 -
30/01 kl 23 44 83 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 153 103 120 105
Laveste vannstand 46 60 43 57 21
Avvik gult nivå -28 0 -50 -33 -48
Avvik orange nivå -38 -10 -60 -43 -58
Avvik rødt nivå -48 -20 -70 -53 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm