Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 95 95 98 97
30/01 kl 01 105 103 106 104
30/01 kl 02 94 97 102 98
30/01 kl 03 85 86 88 87
30/01 kl 04 81 79 81 80
30/01 kl 05 67 70 74 75
30/01 kl 06 56 59 60 61
30/01 kl 07 50 51 54 53
30/01 kl 08 53 56 55 56
30/01 kl 09 68 67 66 67
30/01 kl 10 72 70 69 71
30/01 kl 11 73 72 74 72
30/01 kl 12 81 78 77 78
30/01 kl 13 90 85 86 88
30/01 kl 14 85 82 81 85
30/01 kl 15 74 71 71 74
30/01 kl 16 69 64 64 66
30/01 kl 17 60 59 59 61
30/01 kl 18 48 47 50 51
30/01 kl 19 40 36 39 41
30/01 kl 20 40 36 39 40
30/01 kl 21 53 45 48 49
30/01 kl 22 61 54 56 58
30/01 kl 23 62 57 60 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 144 100 103 103
Max fra modell: 26.01 18 123 144 101 105 106
Max fra modell: 26.01 12 121 145 102 108 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm