Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 26 0 26 -
28/01 kl 01 20 -1 19 -
28/01 kl 02 12 -7 5 -
28/01 kl 03 6 -5 1 -
28/01 kl 04 -1 -4 -5 -
28/01 kl 05 -12 -1 -13 -
28/01 kl 06 -18 -3 -21 -
28/01 kl 07 -11 -2 -13 -
28/01 kl 08 0 -2 -2 -
28/01 kl 09 5 -3 2 -
28/01 kl 10 10 -3 7 -
28/01 kl 11 21 1 22 -
28/01 kl 12 30 3 33 -
28/01 kl 13 26 4 30 -
28/01 kl 14 17 2 19 -
28/01 kl 15 11 2 13 -
28/01 kl 16 3 5 8 -
28/01 kl 17 -9 4 -5 -
28/01 kl 18 -20 7 -13 -
28/01 kl 19 -20 5 -15 -
28/01 kl 20 -10 9 -1 -
28/01 kl 21 -4 11 7 -
28/01 kl 22 0 11 11 -
28/01 kl 23 10 10 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 77 33 36 34
Laveste vannstand -20 -4 -21 -11 -31
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm