Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 24 33 26 -
28/01 kl 01 16 23 19 -
28/01 kl 02 5 12 5 -
28/01 kl 03 -2 7 1 -
28/01 kl 04 -8 1 -5 -
28/01 kl 05 -18 -8 -13 -
28/01 kl 06 -24 -17 -21 -
28/01 kl 07 -17 -9 -13 -
28/01 kl 08 -6 2 -2 -
28/01 kl 09 -1 6 2 -
28/01 kl 10 5 12 7 -
28/01 kl 11 18 24 22 -
28/01 kl 12 28 36 33 -
28/01 kl 13 26 33 30 -
28/01 kl 14 16 24 19 -
28/01 kl 15 10 18 13 -
28/01 kl 16 2 11 8 -
28/01 kl 17 -7 3 -5 -
28/01 kl 18 -16 -7 -13 -
28/01 kl 19 -16 -6 -15 -
28/01 kl 20 -5 6 -1 -
28/01 kl 21 1 13 7 -
28/01 kl 22 6 18 11 -
28/01 kl 23 16 27 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 56 87 36 53 36
Laveste vannstand -21 -7 -24 -9 -46
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm