Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -2 7 0 -
28/01 kl 01 -4 3 -1 -
28/01 kl 02 -7 0 -7 -
28/01 kl 03 -8 1 -5 -
28/01 kl 04 -7 2 -4 -
28/01 kl 05 -6 4 -1 -
28/01 kl 06 -6 1 -3 -
28/01 kl 07 -6 2 -2 -
28/01 kl 08 -6 2 -2 -
28/01 kl 09 -6 1 -3 -
28/01 kl 10 -5 2 -3 -
28/01 kl 11 -3 3 1 -
28/01 kl 12 -2 6 3 -
28/01 kl 13 0 7 4 -
28/01 kl 14 -1 7 2 -
28/01 kl 15 -1 7 2 -
28/01 kl 16 -1 8 5 -
28/01 kl 17 2 12 4 -
28/01 kl 18 4 13 7 -
28/01 kl 19 4 14 5 -
28/01 kl 20 5 16 9 -
28/01 kl 21 5 17 11 -
28/01 kl 22 6 18 11 -
28/01 kl 23 6 17 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 59 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -1 -8 6 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm