Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 85 -5 80 77
26/01 kl 14 80 -2 78 76
26/01 kl 15 72 -4 68 64
26/01 kl 16 58 3 61 56
26/01 kl 17 49 -1 48 46
26/01 kl 18 51 3 54 49
26/01 kl 19 60 1 61 59
26/01 kl 20 64 10 74 66
26/01 kl 21 70 12 82 82
26/01 kl 22 82 19 101 94
26/01 kl 23 93 29 122 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 145 101 104 102
Laveste vannstand 48 64 47 57 37
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm