Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 80 80 80 77
26/01 kl 14 75 77 78 76
26/01 kl 15 64 68 68 64
26/01 kl 16 60 63 61 56
26/01 kl 17 47 52 48 46
26/01 kl 18 54 58 54 49
26/01 kl 19 62 67 61 59
26/01 kl 20 71 77 74 66
26/01 kl 21 82 88 82 82
26/01 kl 22 97 103 101 94
26/01 kl 23 119 124 122 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 155 104 121 104
Laveste vannstand 47 61 44 59 22
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm