Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 -5 -5 -5 -8
26/01 kl 14 -5 -3 -2 -4
26/01 kl 15 -8 -4 -4 -8
26/01 kl 16 2 5 3 -2
26/01 kl 17 -2 3 -1 -3
26/01 kl 18 3 7 3 -2
26/01 kl 19 2 7 1 -1
26/01 kl 20 7 13 10 2
26/01 kl 21 12 18 12 12
26/01 kl 22 15 21 19 12
26/01 kl 23 26 31 29 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 59 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -1 -8 6 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm