Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 92 32 124 126
27/01 kl 01 84 37 121 114
27/01 kl 02 78 38 116 111
27/01 kl 03 72 42 114 110
27/01 kl 04 62 45 107 101
27/01 kl 05 53 46 99 91
27/01 kl 06 54 47 101 93
27/01 kl 07 64 46 110 -
27/01 kl 08 71 49 120 -
27/01 kl 09 75 50 125 -
27/01 kl 10 84 50 134 -
27/01 kl 11 96 49 145 -
27/01 kl 12 98 43 141 -
27/01 kl 13 90 39 129 -
27/01 kl 14 82 34 116 -
27/01 kl 15 76 31 107 -
27/01 kl 16 66 27 93 -
27/01 kl 17 52 21 73 -
27/01 kl 18 47 17 64 -
27/01 kl 19 53 12 65 -
27/01 kl 20 62 9 71 -
27/01 kl 21 66 6 72 -
27/01 kl 22 73 3 76 -
27/01 kl 23 87 3 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 145 101 104 102
Laveste vannstand 48 64 47 57 37
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm