Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 121 127 124 126
27/01 kl 01 115 123 121 114
27/01 kl 02 113 121 116 111
27/01 kl 03 108 116 114 110
27/01 kl 04 101 111 107 101
27/01 kl 05 91 100 99 91
27/01 kl 06 93 104 101 93
27/01 kl 07 102 110 110 -
27/01 kl 08 113 123 120 -
27/01 kl 09 117 127 125 -
27/01 kl 10 131 140 134 -
27/01 kl 11 144 155 145 -
27/01 kl 12 140 149 141 -
27/01 kl 13 127 137 129 -
27/01 kl 14 110 121 116 -
27/01 kl 15 102 113 107 -
27/01 kl 16 87 97 93 -
27/01 kl 17 71 80 73 -
27/01 kl 18 61 71 64 -
27/01 kl 19 62 71 65 -
27/01 kl 20 65 76 71 -
27/01 kl 21 70 79 72 -
27/01 kl 22 75 83 76 -
27/01 kl 23 86 94 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 155 104 121 104
Laveste vannstand 47 61 44 59 22
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm