Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 29 35 32 34
27/01 kl 01 31 39 37 30
27/01 kl 02 35 43 38 33
27/01 kl 03 36 44 42 38
27/01 kl 04 39 49 45 39
27/01 kl 05 38 47 46 38
27/01 kl 06 39 50 47 39
27/01 kl 07 38 46 46 -
27/01 kl 08 42 52 49 -
27/01 kl 09 42 52 50 -
27/01 kl 10 47 56 50 -
27/01 kl 11 48 59 49 -
27/01 kl 12 42 51 43 -
27/01 kl 13 37 47 39 -
27/01 kl 14 28 39 34 -
27/01 kl 15 26 37 31 -
27/01 kl 16 21 31 27 -
27/01 kl 17 19 28 21 -
27/01 kl 18 14 24 17 -
27/01 kl 19 9 18 12 -
27/01 kl 20 3 14 9 -
27/01 kl 21 4 13 6 -
27/01 kl 22 2 10 3 -
27/01 kl 23 -1 7 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 59 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -1 -8 6 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm