Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 94 0 94 -
28/01 kl 01 88 -1 87 -
28/01 kl 02 80 -7 73 -
28/01 kl 03 74 -5 69 -
28/01 kl 04 67 -4 63 -
28/01 kl 05 56 -1 55 -
28/01 kl 06 50 -3 47 -
28/01 kl 07 57 -2 55 -
28/01 kl 08 68 -2 66 -
28/01 kl 09 73 -3 70 -
28/01 kl 10 78 -3 75 -
28/01 kl 11 89 1 90 -
28/01 kl 12 98 3 101 -
28/01 kl 13 94 4 98 -
28/01 kl 14 85 2 87 -
28/01 kl 15 79 2 81 -
28/01 kl 16 71 5 76 -
28/01 kl 17 59 4 63 -
28/01 kl 18 48 7 55 -
28/01 kl 19 48 5 53 -
28/01 kl 20 58 9 67 -
28/01 kl 21 64 11 75 -
28/01 kl 22 68 11 79 -
28/01 kl 23 78 10 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 145 101 104 102
Laveste vannstand 48 64 47 57 37
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm