Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 92 101 94 -
28/01 kl 01 84 91 87 -
28/01 kl 02 73 80 73 -
28/01 kl 03 66 75 69 -
28/01 kl 04 60 69 63 -
28/01 kl 05 50 60 55 -
28/01 kl 06 44 51 47 -
28/01 kl 07 51 59 55 -
28/01 kl 08 62 70 66 -
28/01 kl 09 67 74 70 -
28/01 kl 10 73 80 75 -
28/01 kl 11 86 92 90 -
28/01 kl 12 96 104 101 -
28/01 kl 13 94 101 98 -
28/01 kl 14 84 92 87 -
28/01 kl 15 78 86 81 -
28/01 kl 16 70 79 76 -
28/01 kl 17 61 71 63 -
28/01 kl 18 52 61 55 -
28/01 kl 19 52 62 53 -
28/01 kl 20 63 74 67 -
28/01 kl 21 69 81 75 -
28/01 kl 22 74 86 79 -
28/01 kl 23 84 95 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 155 104 121 104
Laveste vannstand 47 61 44 59 22
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm