Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 96 94 93 96
28/01 kl 01 89 87 88 88
28/01 kl 02 76 73 75 76
28/01 kl 03 72 69 68 71
28/01 kl 04 63 63 62 64
28/01 kl 05 52 55 55 56
28/01 kl 06 47 47 46 46
28/01 kl 07 54 55 53 54
28/01 kl 08 67 66 64 65
28/01 kl 09 73 70 69 72
28/01 kl 10 78 75 76 78
28/01 kl 11 87 90 91 92
28/01 kl 12 98 101 102 103
28/01 kl 13 95 98 99 98
28/01 kl 14 83 87 87 90
28/01 kl 15 77 81 83 83
28/01 kl 16 69 76 76 76
28/01 kl 17 55 63 66 66
28/01 kl 18 48 55 56 55
28/01 kl 19 48 53 58 55
28/01 kl 20 63 67 69 67
28/01 kl 21 76 75 75 76
28/01 kl 22 82 79 79 80
28/01 kl 23 93 88 87 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 122 145 101 104 102
Max fra modell: 26.01 18 122 145 102 105 105
Max fra modell: 26.01 12 120 146 103 109 104
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm