Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 90 8 98 -
29/01 kl 01 91 10 101 -
29/01 kl 02 83 9 92 -
29/01 kl 03 75 9 84 -
29/01 kl 04 69 9 78 -
29/01 kl 05 60 8 68 -
29/01 kl 06 51 6 57 -
29/01 kl 07 52 5 57 -
29/01 kl 08 62 3 65 -
29/01 kl 09 71 4 75 -
29/01 kl 10 75 6 81 -
29/01 kl 11 82 8 90 -
29/01 kl 12 93 10 103 -
29/01 kl 13 96 8 104 -
29/01 kl 14 89 9 98 -
29/01 kl 15 80 9 89 -
29/01 kl 16 74 13 87 -
29/01 kl 17 65 13 78 -
29/01 kl 18 53 12 65 -
29/01 kl 19 48 12 60 -
29/01 kl 20 53 13 66 -
29/01 kl 21 62 15 77 -
29/01 kl 22 67 13 80 -
29/01 kl 23 72 14 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 145 101 104 102
Laveste vannstand 48 64 47 57 37
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm