Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 96 107 98 -
29/01 kl 01 99 111 101 -
29/01 kl 02 90 103 92 -
29/01 kl 03 84 95 84 -
29/01 kl 04 77 89 78 -
29/01 kl 05 68 81 68 -
29/01 kl 06 60 75 57 -
29/01 kl 07 60 73 57 -
29/01 kl 08 69 83 65 -
29/01 kl 09 80 93 75 -
29/01 kl 10 83 97 81 -
29/01 kl 11 92 105 90 -
29/01 kl 12 102 117 103 -
29/01 kl 13 106 121 104 -
29/01 kl 14 100 117 98 -
29/01 kl 15 90 106 89 -
29/01 kl 16 85 103 87 -
29/01 kl 17 76 91 78 -
29/01 kl 18 64 79 65 -
29/01 kl 19 59 73 60 -
29/01 kl 20 64 77 66 -
29/01 kl 21 74 87 77 -
29/01 kl 22 76 88 80 -
29/01 kl 23 81 93 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 155 104 121 104
Laveste vannstand 47 61 44 59 22
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm