Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 6 17 8 -
29/01 kl 01 8 20 10 -
29/01 kl 02 7 20 9 -
29/01 kl 03 9 20 9 -
29/01 kl 04 8 20 9 -
29/01 kl 05 8 21 8 -
29/01 kl 06 9 24 6 -
29/01 kl 07 8 21 5 -
29/01 kl 08 7 21 3 -
29/01 kl 09 9 22 4 -
29/01 kl 10 8 22 6 -
29/01 kl 11 10 23 8 -
29/01 kl 12 9 24 10 -
29/01 kl 13 10 25 8 -
29/01 kl 14 11 28 9 -
29/01 kl 15 10 26 9 -
29/01 kl 16 11 29 13 -
29/01 kl 17 11 26 13 -
29/01 kl 18 11 26 12 -
29/01 kl 19 11 25 12 -
29/01 kl 20 11 24 13 -
29/01 kl 21 12 25 15 -
29/01 kl 22 9 21 13 -
29/01 kl 23 9 21 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 59 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -1 -8 6 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm