Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 83 12 95 -
30/01 kl 01 90 12 102 -
30/01 kl 02 86 11 97 -
30/01 kl 03 77 10 87 -
30/01 kl 04 71 9 80 -
30/01 kl 05 64 5 69 -
30/01 kl 06 55 4 59 -
30/01 kl 07 50 2 52 -
30/01 kl 08 57 0 57 -
30/01 kl 09 68 0 68 -
30/01 kl 10 74 -3 71 -
30/01 kl 11 78 -4 74 -
30/01 kl 12 86 -6 80 -
30/01 kl 13 94 -8 86 -
30/01 kl 14 92 -10 82 -
30/01 kl 15 83 -11 72 -
30/01 kl 16 76 -12 64 -
30/01 kl 17 69 -11 58 -
30/01 kl 18 59 -11 48 -
30/01 kl 19 50 -13 37 -
30/01 kl 20 51 -14 37 -
30/01 kl 21 59 -14 45 -
30/01 kl 22 65 -12 53 -
30/01 kl 23 69 -12 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 145 101 104 102
Laveste vannstand 48 64 47 57 37
Avvik gult nivå -31 -8 -52 -49 -51
Avvik orange nivå -41 -18 -62 -59 -61
Avvik rødt nivå -51 -28 -72 -69 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm