Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 88 98 95 -
30/01 kl 01 95 104 102 -
30/01 kl 02 87 99 97 -
30/01 kl 03 76 90 87 -
30/01 kl 04 67 81 80 -
30/01 kl 05 57 75 69 -
30/01 kl 06 47 63 59 -
30/01 kl 07 38 57 52 -
30/01 kl 08 43 62 57 -
30/01 kl 09 51 71 68 -
30/01 kl 10 55 77 71 -
30/01 kl 11 57 77 74 -
30/01 kl 12 63 85 80 -
30/01 kl 13 70 90 86 -
30/01 kl 14 67 88 82 -
30/01 kl 15 57 77 72 -
30/01 kl 16 49 68 64 -
30/01 kl 17 42 63 58 -
30/01 kl 18 32 56 48 -
30/01 kl 19 22 49 37 -
30/01 kl 20 23 54 37 -
30/01 kl 21 32 66 45 -
30/01 kl 22 41 76 53 -
30/01 kl 23 44 84 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 155 104 121 104
Laveste vannstand 47 61 44 59 22
Avvik gult nivå -29 2 -49 -32 -49
Avvik orange nivå -39 -8 -59 -42 -59
Avvik rødt nivå -49 -18 -69 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm