Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 5 15 12 -
30/01 kl 01 5 14 12 -
30/01 kl 02 1 13 11 -
30/01 kl 03 -1 13 10 -
30/01 kl 04 -4 10 9 -
30/01 kl 05 -7 11 5 -
30/01 kl 06 -8 8 4 -
30/01 kl 07 -12 7 2 -
30/01 kl 08 -14 5 0 -
30/01 kl 09 -17 3 0 -
30/01 kl 10 -19 3 -3 -
30/01 kl 11 -21 -1 -4 -
30/01 kl 12 -23 -1 -6 -
30/01 kl 13 -24 -4 -8 -
30/01 kl 14 -25 -4 -10 -
30/01 kl 15 -26 -6 -11 -
30/01 kl 16 -27 -8 -12 -
30/01 kl 17 -27 -6 -11 -
30/01 kl 18 -27 -3 -11 -
30/01 kl 19 -28 -1 -13 -
30/01 kl 20 -28 3 -14 -
30/01 kl 21 -27 7 -14 -
30/01 kl 22 -24 11 -12 -
30/01 kl 23 -25 15 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 59 18 29 15
Laveste værets virkning -8 -1 -8 6 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm