Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 100 -6 94 101
26/01 kl 14 116 3 119 123
26/01 kl 15 103 8 111 114
26/01 kl 16 70 7 77 76
26/01 kl 17 27 8 35 36
26/01 kl 18 -21 13 -8 -12
26/01 kl 19 -66 16 -50 -51
26/01 kl 20 -91 16 -75 -77
26/01 kl 21 -87 18 -69 -71
26/01 kl 22 -58 21 -37 -40
26/01 kl 23 -17 22 5 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 145 146 168 133
Laveste vannstand -75 -61 -55 -36 -71
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm