Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 28 19 47 42
27/01 kl 01 70 17 87 85
27/01 kl 02 95 20 115 112
27/01 kl 03 94 23 117 111
27/01 kl 04 68 18 86 87
27/01 kl 05 30 18 48 45
27/01 kl 06 -12 22 10 5
27/01 kl 07 -54 25 -29 -
27/01 kl 08 -81 23 -58 -
27/01 kl 09 -80 19 -61 -
27/01 kl 10 -52 28 -24 -
27/01 kl 11 -9 26 17 -
27/01 kl 12 38 28 66 -
27/01 kl 13 82 27 109 -
27/01 kl 14 112 33 145 -
27/01 kl 15 115 28 143 -
27/01 kl 16 91 31 122 -
27/01 kl 17 50 35 85 -
27/01 kl 18 4 38 42 -
27/01 kl 19 -44 35 -9 -
27/01 kl 20 -82 31 -51 -
27/01 kl 21 -95 35 -60 -
27/01 kl 22 -78 38 -40 -
27/01 kl 23 -42 34 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 145 146 168 133
Laveste vannstand -75 -61 -55 -36 -71
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm