Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 45 51 47 42
27/01 kl 01 84 91 87 85
27/01 kl 02 107 113 115 112
27/01 kl 03 110 115 117 111
27/01 kl 04 85 91 86 87
27/01 kl 05 46 51 48 45
27/01 kl 06 5 11 10 5
27/01 kl 07 -33 -25 -29 -
27/01 kl 08 -57 -48 -58 -
27/01 kl 09 -63 -55 -61 -
27/01 kl 10 -30 -21 -24 -
27/01 kl 11 15 24 17 -
27/01 kl 12 65 75 66 -
27/01 kl 13 106 115 109 -
27/01 kl 14 137 148 145 -
27/01 kl 15 139 150 143 -
27/01 kl 16 122 133 122 -
27/01 kl 17 85 95 85 -
27/01 kl 18 39 47 42 -
27/01 kl 19 -16 -5 -9 -
27/01 kl 20 -53 -39 -51 -
27/01 kl 21 -67 -51 -60 -
27/01 kl 22 -50 -36 -40 -
27/01 kl 23 -18 0 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 120 150 158 197 161
Laveste vannstand -77 -67 -65 -52 -82
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm