Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 42 47 47 47
27/01 kl 01 85 87 87 89
27/01 kl 02 112 115 114 114
27/01 kl 03 111 117 116 114
27/01 kl 04 87 86 89 89
27/01 kl 05 45 48 49 50
27/01 kl 06 5 10 10 10
27/01 kl 07 -34 -29 -30 -31
27/01 kl 08 -62 -58 -57 -57
27/01 kl 09 -57 -61 -57 -57
27/01 kl 10 -26 -24 -25 -25
27/01 kl 11 16 17 15 17
27/01 kl 12 63 66 66 67
27/01 kl 13 111 109 113 111
27/01 kl 14 144 145 145 143
27/01 kl 15 146 143 143 142
27/01 kl 16 126 122 123 123
27/01 kl 17 79 85 87 88
27/01 kl 18 40 42 44 42
27/01 kl 19 -8 -9 -10 -10
27/01 kl 20 -45 -51 -51 -50
27/01 kl 21 -56 -60 -59 -61
27/01 kl 22 -44 -40 -40 -42
27/01 kl 23 -7 -8 -8 -9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 119 145 146 168 133
Max fra modell: 26.01 18 119 145 147 189 115
Max fra modell: 26.01 12 119 143 152 185 122
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm