Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 17 23 19 14
27/01 kl 01 14 21 17 15
27/01 kl 02 12 18 20 17
27/01 kl 03 16 21 23 17
27/01 kl 04 17 23 18 19
27/01 kl 05 16 21 18 15
27/01 kl 06 17 23 22 17
27/01 kl 07 21 29 25 -
27/01 kl 08 24 33 23 -
27/01 kl 09 17 25 19 -
27/01 kl 10 22 31 28 -
27/01 kl 11 24 33 26 -
27/01 kl 12 27 37 28 -
27/01 kl 13 24 33 27 -
27/01 kl 14 25 36 33 -
27/01 kl 15 24 35 28 -
27/01 kl 16 31 42 31 -
27/01 kl 17 35 45 35 -
27/01 kl 18 35 43 38 -
27/01 kl 19 28 39 35 -
27/01 kl 20 29 43 31 -
27/01 kl 21 28 44 35 -
27/01 kl 22 28 42 38 -
27/01 kl 23 24 42 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 45 60 103 86
Laveste værets virkning -6 12 22 39 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm