Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 3 31 34 -
28/01 kl 01 47 34 81 -
28/01 kl 02 84 37 121 -
28/01 kl 03 98 34 132 -
28/01 kl 04 84 33 117 -
28/01 kl 05 50 33 83 -
28/01 kl 06 9 32 41 -
28/01 kl 07 -34 30 -4 -
28/01 kl 08 -70 27 -43 -
28/01 kl 09 -85 30 -55 -
28/01 kl 10 -70 31 -39 -
28/01 kl 11 -33 31 -2 -
28/01 kl 12 13 23 36 -
28/01 kl 13 60 23 83 -
28/01 kl 14 98 26 124 -
28/01 kl 15 116 30 146 -
28/01 kl 16 106 29 135 -
28/01 kl 17 72 26 98 -
28/01 kl 18 27 34 61 -
28/01 kl 19 -20 40 20 -
28/01 kl 20 -64 40 -24 -
28/01 kl 21 -92 39 -53 -
28/01 kl 22 -90 46 -44 -
28/01 kl 23 -63 51 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 145 146 168 133
Laveste vannstand -75 -61 -55 -36 -71
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm