Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -21 52 31 -
29/01 kl 01 24 54 78 -
29/01 kl 02 64 57 121 -
29/01 kl 03 91 59 150 -
29/01 kl 04 92 58 150 -
29/01 kl 05 68 60 128 -
29/01 kl 06 29 66 95 -
29/01 kl 07 -13 66 53 -
29/01 kl 08 -52 61 9 -
29/01 kl 09 -79 66 -13 -
29/01 kl 10 -80 79 -1 -
29/01 kl 11 -53 82 29 -
29/01 kl 12 -11 70 59 -
29/01 kl 13 35 62 97 -
29/01 kl 14 77 64 141 -
29/01 kl 15 106 61 167 -
29/01 kl 16 111 57 168 -
29/01 kl 17 88 54 142 -
29/01 kl 18 48 59 107 -
29/01 kl 19 3 56 59 -
29/01 kl 20 -42 53 11 -
29/01 kl 21 -78 50 -28 -
29/01 kl 22 -92 56 -36 -
29/01 kl 23 -77 55 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 145 146 168 133
Laveste vannstand -75 -61 -55 -36 -71
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm