Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -43 51 8 -
30/01 kl 01 0 40 40 -
30/01 kl 02 42 45 87 -
30/01 kl 03 76 46 122 -
30/01 kl 04 91 42 133 -
30/01 kl 05 79 35 114 -
30/01 kl 06 47 32 79 -
30/01 kl 07 8 37 45 -
30/01 kl 08 -32 30 -2 -
30/01 kl 09 -64 27 -37 -
30/01 kl 10 -78 17 -61 -
30/01 kl 11 -66 15 -51 -
30/01 kl 12 -32 13 -19 -
30/01 kl 13 11 18 29 -
30/01 kl 14 54 14 68 -
30/01 kl 15 89 10 99 -
30/01 kl 16 106 10 116 -
30/01 kl 17 97 16 113 -
30/01 kl 18 66 13 79 -
30/01 kl 19 24 11 35 -
30/01 kl 20 -19 11 -8 -
30/01 kl 21 -58 13 -45 -
30/01 kl 22 -83 12 -71 -
30/01 kl 23 -83 15 -68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 145 146 168 133
Laveste vannstand -75 -61 -55 -36 -71
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm