Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 267 -6 261 268
26/01 kl 14 283 3 286 290
26/01 kl 15 270 8 278 281
26/01 kl 16 237 7 244 243
26/01 kl 17 194 8 202 203
26/01 kl 18 146 13 159 155
26/01 kl 19 101 16 117 116
26/01 kl 20 76 16 92 90
26/01 kl 21 80 18 98 96
26/01 kl 22 109 21 130 127
26/01 kl 23 150 22 172 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 312 313 335 300
Laveste vannstand 92 106 112 131 96
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm