Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 261 261 261 268
26/01 kl 14 286 287 286 290
26/01 kl 15 277 281 278 281
26/01 kl 16 243 246 244 243
26/01 kl 17 199 202 202 203
26/01 kl 18 153 158 159 155
26/01 kl 19 114 118 117 116
26/01 kl 20 90 93 92 90
26/01 kl 21 93 98 98 96
26/01 kl 22 124 129 130 127
26/01 kl 23 167 172 172 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 317 325 364 328
Laveste vannstand 90 100 102 115 85
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm