Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 230 - - 225
26/01 kl 13 268 261 261 261
26/01 kl 14 290 286 286 286
26/01 kl 15 281 278 278 278
26/01 kl 16 243 244 244 244
26/01 kl 17 203 202 202 202
26/01 kl 18 155 159 159 159
26/01 kl 19 116 117 117 117
26/01 kl 20 90 92 92 91
26/01 kl 21 96 98 98 98
26/01 kl 22 127 130 130 129
26/01 kl 23 167 172 172 170

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 286 312 313 335 300
Max fra modell: 26.01 18 286 312 314 356 282
Max fra modell: 26.01 12 286 310 319 352 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm