Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 -6 -6 -6 1
26/01 kl 14 3 4 3 7
26/01 kl 15 7 11 8 11
26/01 kl 16 6 9 7 6
26/01 kl 17 5 8 8 9
26/01 kl 18 7 12 13 9
26/01 kl 19 13 17 16 15
26/01 kl 20 14 17 16 14
26/01 kl 21 13 18 18 16
26/01 kl 22 15 20 21 18
26/01 kl 23 17 22 22 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 45 60 103 86
Laveste værets virkning -6 12 22 39 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm