Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 195 19 214 209
27/01 kl 01 237 17 254 252
27/01 kl 02 262 20 282 279
27/01 kl 03 261 23 284 278
27/01 kl 04 235 18 253 254
27/01 kl 05 197 18 215 212
27/01 kl 06 155 22 177 172
27/01 kl 07 113 25 138 -
27/01 kl 08 86 23 109 -
27/01 kl 09 87 19 106 -
27/01 kl 10 115 28 143 -
27/01 kl 11 158 26 184 -
27/01 kl 12 205 28 233 -
27/01 kl 13 249 27 276 -
27/01 kl 14 279 33 312 -
27/01 kl 15 282 28 310 -
27/01 kl 16 258 31 289 -
27/01 kl 17 217 35 252 -
27/01 kl 18 171 38 209 -
27/01 kl 19 123 35 158 -
27/01 kl 20 85 31 116 -
27/01 kl 21 72 35 107 -
27/01 kl 22 89 38 127 -
27/01 kl 23 125 34 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 312 313 335 300
Laveste vannstand 92 106 112 131 96
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm