Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 212 218 214 209
27/01 kl 01 251 258 254 252
27/01 kl 02 274 280 282 279
27/01 kl 03 277 282 284 278
27/01 kl 04 252 258 253 254
27/01 kl 05 213 218 215 212
27/01 kl 06 172 178 177 172
27/01 kl 07 134 142 138 -
27/01 kl 08 110 119 109 -
27/01 kl 09 104 112 106 -
27/01 kl 10 137 146 143 -
27/01 kl 11 182 191 184 -
27/01 kl 12 232 242 233 -
27/01 kl 13 273 282 276 -
27/01 kl 14 304 315 312 -
27/01 kl 15 306 317 310 -
27/01 kl 16 289 300 289 -
27/01 kl 17 252 262 252 -
27/01 kl 18 206 214 209 -
27/01 kl 19 151 162 158 -
27/01 kl 20 114 128 116 -
27/01 kl 21 100 116 107 -
27/01 kl 22 117 131 127 -
27/01 kl 23 149 167 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 317 325 364 328
Laveste vannstand 90 100 102 115 85
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm