Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 209 214 214 214
27/01 kl 01 252 254 254 256
27/01 kl 02 279 282 281 281
27/01 kl 03 278 284 283 281
27/01 kl 04 254 253 256 256
27/01 kl 05 212 215 216 217
27/01 kl 06 172 177 177 177
27/01 kl 07 133 138 137 136
27/01 kl 08 105 109 110 110
27/01 kl 09 110 106 110 110
27/01 kl 10 141 143 142 142
27/01 kl 11 183 184 182 184
27/01 kl 12 230 233 233 234
27/01 kl 13 278 276 280 278
27/01 kl 14 311 312 312 310
27/01 kl 15 313 310 310 309
27/01 kl 16 293 289 290 290
27/01 kl 17 246 252 254 255
27/01 kl 18 207 209 211 209
27/01 kl 19 159 158 157 157
27/01 kl 20 122 116 116 117
27/01 kl 21 111 107 108 106
27/01 kl 22 123 127 127 125
27/01 kl 23 160 159 159 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 286 312 313 335 300
Max fra modell: 26.01 18 286 312 314 356 282
Max fra modell: 26.01 12 286 310 319 352 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm