Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 170 31 201 -
28/01 kl 01 214 34 248 -
28/01 kl 02 251 37 288 -
28/01 kl 03 265 34 299 -
28/01 kl 04 251 33 284 -
28/01 kl 05 217 33 250 -
28/01 kl 06 176 32 208 -
28/01 kl 07 133 30 163 -
28/01 kl 08 97 27 124 -
28/01 kl 09 82 30 112 -
28/01 kl 10 97 31 128 -
28/01 kl 11 134 31 165 -
28/01 kl 12 180 23 203 -
28/01 kl 13 227 23 250 -
28/01 kl 14 265 26 291 -
28/01 kl 15 283 30 313 -
28/01 kl 16 273 29 302 -
28/01 kl 17 239 26 265 -
28/01 kl 18 194 34 228 -
28/01 kl 19 147 40 187 -
28/01 kl 20 103 40 143 -
28/01 kl 21 75 39 114 -
28/01 kl 22 77 46 123 -
28/01 kl 23 104 51 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 312 313 335 300
Laveste vannstand 92 106 112 131 96
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm