Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 195 214 201 -
28/01 kl 01 239 262 248 -
28/01 kl 02 276 302 288 -
28/01 kl 03 295 322 299 -
28/01 kl 04 278 298 284 -
28/01 kl 05 244 260 250 -
28/01 kl 06 200 218 208 -
28/01 kl 07 159 179 163 -
28/01 kl 08 123 138 124 -
28/01 kl 09 110 121 112 -
28/01 kl 10 122 135 128 -
28/01 kl 11 162 174 165 -
28/01 kl 12 206 218 203 -
28/01 kl 13 252 264 250 -
28/01 kl 14 287 303 291 -
28/01 kl 15 309 325 313 -
28/01 kl 16 301 317 302 -
28/01 kl 17 265 284 265 -
28/01 kl 18 226 244 228 -
28/01 kl 19 179 195 187 -
28/01 kl 20 131 153 143 -
28/01 kl 21 102 129 114 -
28/01 kl 22 111 134 123 -
28/01 kl 23 145 164 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 317 325 364 328
Laveste vannstand 90 100 102 115 85
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm